Bloggat, Kvittrat & Snackat

100 Listan

100listan är en sammanställning av konkreta initiativ som Västsveriges näringsliv identifierat som viktiga steg för att genomföra visionen om ett gränslöst Västsverige.

Visionen om Ett gränslöst Västsverige innebär att vi arbetar för att skapa…

Initiativen
 • Initiativen

  Västsvensk framtidstro

  Vi har en stark tro på vad vi kan åstadkomma när vi är öppna, vågar bryta invanda mönster och tar initiativ för att tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

 • Initiativen

  Region i samverkan

  Här samarbetar näringsliv, politik och akademi för att Västsverige ska utvecklas som en internationellt konkurrenskraftig region.

 • Initiativen

  Kommunikationer för tillväxt

  Vi skapar hållbar och effektiv infrastruktur som gynnar tillväxt, och vi vågar söka nya vägar för finansiering.

 • Initiativen

  Hållbar utveckling

  Näringslivet tar ansvar för att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle. Gemensamt utvecklar vi Västsverige som hållbar region och förebild för resten av världen.

 • Initiativen

  Innovation för expansion

  Expansion förutsätter innovation och entreprenörskap. Det sker genom frihet att pröva, kapital för att växa och mod att lyckas.

 • Initiativen

  Kreativ miljö

  Vi är öppna för olika kulturyttringar och använder vår kreativa styrka på både etablerade och nybildade mötesplatser. I gränslandet mellan det erkända och det alternativa uppstår nya idéer.

 • Initiativen

  Mångfald tas tillvara

  Vi lyckas i den globala konkurrensen genom mångfald av idéer och människor. Vi använder den potential som finns i allas vår olikhet och tar tillvara all tillgänglig begåvning.

 • Initiativen

  Lärande skapar resultat

  Vi utvecklar och attraherar rätt kompetens genom ett ständigt utbyte mellan näringsliv och skola. Företagens engagemang stödjer lärare och ger därmed eleverna bästa möjliga förberedelse inför arbetslivet.

 • Initiativen

  Lockande närmiljö

  Stadsplaneringen är lyhörd, innovativ och modig. Vi tar vara på närheten till naturen och utvecklar en närmiljö som skapar förutsättningar för människor att mötas, utvecklas och bygga tillit.

 • Initiativen

  Livskvalitet för alla

  Vi erbjuder en attraktiv region där människor vill leva, bo och må bra. Här finns en välfärd som tillgodoser individuella behov och är lyhörd för olika livssituationer.

Dela X