Att göra-listan

Hela lasten – halva utsläppetKlart senastAnsvarigOmråde 
 

2008 startade DB Schenker projektet ”Hela lasten – halva utsläppet”. Målsättningen var att till år 2015 halvera koldioxidutsläppet från DB Schenkers transporter inom Göteborgs miljözon. Nu, redan efter fem år, har projektet lyckats. DB Schenker projektet ”Hela lasten – halva utsläppet” DB... Läs mer »

31

Dec 2015

Hållbar utveckling 
Dela
SpånvagnenKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Spånvagnen är en rullande mötesplats och denna första resa görs på temat “Nordost – en outnyttjad kompetensbank”. På Spånvagnen möts människor med olika bakgrund för att diskutera frågor kopplade till mångfald och integration. Syftet med mötet är att hitta gemensamma... Läs mer »

26

Sep 2012

Mångfald tas tillvara Livskvalitet för alla 
Dela
Skylab – idéer i molnetKlart senastAnsvarigOmråde 
 

På Handelskammardagen den 3 oktober landar Skylab i Göteborg. Åtta medlemmar i besättningen har fått en uppgift att lösa som påverkar hela regionen, och de har bara tjugofyra timmar på sig. Resultatet av deras arbete får du uppleva på Handelskammardagen. ... Läs mer »

03

Oct 2012

Innovation för expansion 
Dela
Minskad energiförbrukningKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Vi har efter en energiutredning av CIT Energy Management tagit ett initiativ som syftar till att minska vår interna energiförbrukning. Målet är att minska energiförbrukningen med totalt 50%. Vi ser bland annat över tryckluft, ventilation, belysningen och uppvärmningen av fastigheten, där vi kommer... Läs mer »

31

Dec 2013

Hållbar utveckling 
Dela
Studiebesök för översättarstudenterKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Vi tar emot universitetsstudenter från översättarutbildningen på studiebesök 1 ggr/år. Nästa studiebesök blir den 22 november. Ett besök i näringslivet förbereder blivande översättare för framtida yrkesliv. Hos oss får de en introduktion till teknik och verktyg, som unversitetet inte kan... Läs mer »

22

Nov 2012

Lärande skapar resultat 
Dela
Förändrade attityder till industrinKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Vi på Ericsson i Borås vill vara med och bidra till att förändra attityder och den rådande bilden av industrin. Ericsson jobbar därför långsiktigt med kompetensförsörjning via samarbete med gymnasieskolor.   Vi och ett antal andra teknikföretag har tillsammans med Sven Eriksonsgymnasiet... Läs mer »

31

Dec 2012

Lärande skapar resultat 
Dela
Klimatsmart kontorKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Vi har byggt ett klimatsmart kontor med attraktivt utseende som dessutom bidrar till att utveckla verksamheten.   Enligt våra nybyggnadsregler får energiförbrukningen i ett nytt modernt kontor, i vår del av landet, vara max 100 kWh per år och m2 exklusive verksamhetsel. Vårt nybyggda kontor... Läs mer »

31

Dec 2010

Hållbar utveckling Kreativ miljö Lockande närmiljö 
Dela
Bilpool för studenterKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Vi har startat en bilpool för studenter vid högskolan Väst. Studenterna får hyra bilarna gratis och betalar bara för bensinen.  På det här viset löser vi transportproblemet för studenter, samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart bilåkande då en bilpool ersätter ungefär fem vanliga... Läs mer »

01

Jun 2012

Hållbar utveckling 
Dela
Äntligen jobbKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Vår främsta konkurrenskraft ligger i kompetens, vi har inte råd att inte ta tillvara på den kompetens vi har här i regionen. 30% av alla utlandsfödda svenskar har en akademisk examen från ett annat land. Bland dem arbetar endast hälften med något som motsvarar deras utbildning. Vi står med... Läs mer »

31

Dec 2012

Mångfald tas tillvara 
Dela
Unga jobb – Praktikbanken MegaKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Unga jobb handlar om att hjälpa fler unga att få praktikplatser som ett första steg in på arbetsmarknaden. Vi tar dels in praktikanter själva men försöker också förmå våra kunder att göra det. Konkret går det till så att vi anordnar speedmeetingevent tillsammans med Arbetsförmedlingen,... Läs mer »

30

Nov 2012

Mångfald tas tillvara 
Dela
Bättre företagsklimat i Västsveriges kommunerKlart senastAnsvarigOmråde 
 

Vi jobbar för ett bättre företagsklimat i Västsverige och har utsett fyra fokuskommuner för våra insatser, Mark, Kungälv, Falköping och Uddevalla. Som första steg har vi genomfört attitydundersökningar bland fokuskommunernas chefer och tjänstemän med näringslivskontakter. Resultaten är... Läs mer »

31

Dec 2013

Region i samverkan 
Dela
TEDxGöteborg – Skandinaviens mest intressanta mötesplatsKlart senastAnsvarigOmråde 
 

TEDxGöteborg är ett återkommande evenemang som drivs med syftet att uppmärksamma, stödja och sprida värdefulla idéer. TEDxGöteborg bjuder på ett brett fält av talare från många olika områden för att skapa en tvärvetenskaplig mötesplats där näringsliv, forskning, akademi, enskilda innovatörer,... Läs mer »

10

Oct 2012

Västsvensk framtidstro Lärande skapar resultat Livskvalitet för alla 
Dela
Dela X